APRÍLOVÁ SENZÁCIA
Lietajúci samoprofil

Viktor Rusina

Húf študujúcich nadšencov z UAK s využitím poznatkov z kurzov aerodynamiky a mechaniky letu skonštruoval a zhotovil lietajúci samoprofil SOLAIR 1. Tento potenciálne autostabilný UL v triede experimental je solárny monopost s distribuovaným ťažiskovým a mimoťažiskovým riadením. Kombináciou Coandovho javu v blízkosti zeme s reaktívno - aktívnym účinkom prúdiacich tekutín a odsávaním medzných vrstiev dosahuje značný synergický efekt. Na technické riešenie bolo zatiaľ podaných 7 medzinárodných patentov.

Predchádzajúci článok
Nasledujúci článok