Turbulencia alebo chyba pilota?

Podľa SWISS GLIDER spracoval Palo Vavro

Švajčiarsky test pilot Andy Hediger verí, že 99,9 % nehôd v paraglidingu je zapríčinených chybou pilota, zatiaľ čo 40% obetí tvrdí, že príčinou sú náhle, nepredvídané prízemné turbulencie, pričom pilot reagoval neadekvátne, alebo neskoro. Ale kedy vlastne pilot urobí prvú chybu? Keď zisťoval poveternostnú situáciu? Keď vletel do turbulentnej zóny bez uvedomenia si tejto skutočnosti? Keď začal reagovať? "Padák sa mi zabalil 40 m nad zemou. Znovu sa nafúkol, ale vzápätí sa celý zase zbalil, a prebral sa v 3 m nad zemou. Keby som perfektne nepoznal reakcie padáka, nebol by som dnes tu, aby som o tom mohol porozprávať", zveril sa mi jeden padáčkar. Po čase sformuloval 2 preventívne stratégie: 1 - Vyhýbať sa turbulenciám a lietaniu v nestabilnom vzduchu. 2 - Byť pozorný a vedieť ako padák reaguje v extrémnych situáciách. TURBULENCIE Vzdušné turbulenciu spôsobuje vietor narážajúci na rôzne terénne prekážky a prekonávajúci ich. Turbulencia vzniká tiež pri termickej konvekcii. Bubliny s teplým vzduchom pri stúpaní produkujú turbulenciu, keď sa stretávajú s klesajúcim studeným vzduchom. Rukáv na pristávačke v nestabilných podmienkach a slabom vetre indikuje prítomnosť turbulencie, keď každých 10 - 20 minút mení smer, v závislosti na mieste, kde sa termická bublina odtrhla. Pri zosilnení vetra zosilňujú aj turbulencie. Pri sile vetra 15 - 30 km/h (4 - 8 m/s) je turbulencia podstatne silnejšia, než pri slabom vetre (do 3 m/s). Pristávanie pri takomto vetre hocikde mimo čistej roviny vyžaduje úplnú koncentráciu pilota. Situáciu ešte môže skomplikovať termická aktivita, ktorá turbulenciu vynáša vyššie. Za prekážkami, ktoré stoja v ceste vetru, vznikajú rotory. T.j. budovy, stromy, hrebene kopcov teda vytvárajŁ rotory, znepríjemňujúce hlavne pristávanie. Svahový vietor môže vytvárať rotory aj na náveternej strane, ak je svah členitý. Taktiež termobublina môže spôsobiť rotor pri výstupe do vyššej hladiny so silnejším vetrom. Jednou z neprehliadnuteľných charakteristík turbulencie je štatistika, ktorá hovorí - piloti, ktorí zvyknú lietať tesne okolo svahu (stromy, skaly, ...), majú 99 krát šťastie, 1 krát ich určite náhly poryv vetra z turbulencie zhodí na svah a môžu hovoriť o veľkom šťastí, ak tam budú stromy. PREVENCIA Aby si mohol lietať bezpečne, potrebuješ poznať súčasnú meteorologickú situáciu, z ktorej odvodíš silu turbulencie podľa sily vetra a termickej aktivity s prihliadnutím na miestne geografické podmienky. (V sl poveternostných podmienkach je okrem iného skoro vždy značná turbulencia 1. deň po prechode fronty.) Ak si v tebe neznámej oblasti, pýtaj si informácie od miestnych pilotov. Mal by si vždy poznať kritické miesta danej oblasti. Stupeň akceptovateľnej turbulencie je pre každého pilota iná. To, čo potrebuješ, aby si mohol lietať v pohode, je dobrá pripravenosť a koncentrácia a neletieť, ak si neistý, aj keď sú iní piloti ešte vo vzduchu. Poznaj svoj padák! Vyhýbaj sa pristávaniu na miestach, kde je predpoklad silnej turbulencie.

Predchádzajúci článok
Nasledujúci článok