Editorial

V novom roku po novom. Ako vidíte, trochu sme zmenili dizajn a s vašou pomocou možno v tomto roku zmeníme aj pomerné zastúpenie leteckých tém v prospech neparaglidistických. Verím, že vás neurazí, ak sa podľa možnosti v každom čísle objaví so všetkou vážnosťou aj niečo s lietaním priamo nesúvisiace. Dôvodov je niekoľko. Za prvé: Týmto spôsobom sa rozšíri okruh čitateľov o tých, ktorí by si čisto letecký časopis nikdy nekúpili. Títo ľudia sa dozvedia o lietaní a možno sa o nejaký čas objavia vo vzduchu. Za druhé: Ide o tak potrebnú reklamu. Za tretie: Predpokladám, že aj ten najortodoxnejší fanúšik lietania si občas rád rozšíri obzor aj o iné veci na tomto svete. Aby sme vás motivovali k spolupráci s nami, vyhlasujeme súťaž o najlepšiu fotografiu roku 1998. Tie lepšie z fotiek, ktoré budete posielať, budeme priebežne uverejňovať a najlepšia bude na konci roka patrične ohodnotená. Svoje súťažne fotografie posielajte na adresu redakcie, najlepšie doporučene, aby sa ani náhodou cestou nestratili.

Maťo Škvarka + demo

Nasledujúci článok