Cross Liptovom '96

Marián Turan

Podtatranský klub ULL v Ružomber-ku v spolupráci s aeroklubom Ružom-berok a LAA SR pripravili v auguste minulého roku už štvrtý ročník stretnutia priateľov - pilotov a výrobcov ultraľahkých lietadiel CROSS LIPTOVOM ´96. Stretnutie sa začalo vo štvrtok popoludní, prišli a prileteli hostia z Česka, Nemecka a Slovenska. Všetci mali plné ruky práce, bolo treba umiestniť, postaviť stany a večer ako sa patrí privítať sa. Čakalo nás súťažné lietanie a voľné lietanie v krásnom prostredí medzi horami v Liptovskej kotline. Na privítanie dobre padlo pozvanie na opekanie klobásy. Jeden z českých účastníkov, keď ju videl, povedal: “Podívej, takovou hromadu klobás jsem ještě neviděl!” Opekanou klobásou to len tak voňalo. Priložilo sa trochu vína a verím, že všetci viete, že sa to začalo fajn. V piatok ráno o 600 predviedol budíček hospodár Podtatran-ského klubu ULL p. Walter Topfer krátkym štartom a nízkym prieletom ponad stany....isté je, že vstali všetci. O hodinu na to sa začala súťaž. Súťažilo sa v skupine ULLt a ULLa, v presnosti pristátia a druhá časť v rýchlostnom lietaní okolo pilónov. Prvé kolo súťaže v presnosti pristátia viedol Albert Turan - veterán a zároveň prezident veteránov slobodného neba, ktorý zorganizoval aj veľkolepú turistickú túru pilotov s rodinnými príslušníkmi do dedinky Vlkolínec, ktorá je zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Vlkolínec je vo vnútorných, západných KARPATOCH v pohorí Veľkej Fatry, v 760 m.n.m. pod vrchom Sidorovo priamo nad mestom Ružomberok. Celé jeho územie ako jediné na Slovensku nie je narušené novou výstavbou. Predstavuje najzachovalejší a najcennejší urbanistický celok pôvodných ľudových stavieb. Všetci tí, ktorí vyšľapali až na Vlkolínske lúky, nebanovali námahy za pohľad krásnej panorámy Veľkej Fatry a Západnej časti Nízkych Tatier. Po návrate bolo vyhlásené voľné lietanie. Na štarte sa to v podvečer začalo len tak hýbať. Uľtraľahké lietadlá, motorové rogallá štartovali a pristávali jeden za druhým. Našťastie letisko v Ružomberku má dve dráhy, takže nápor lietadiel s nejakým nedisciplinovaným pilotom sa vždy zvládol. Riadiaci lietania na štarte mal ozaj plné ruky práce. Vo vysielačke išla jedna správa za druhou. Letím ponad letisko v 300 metroch na svojom SKYBOYOVI, pozerám na hodinky. Je 1910. Vtedy si uvedomujem, že sa to všetko rozlietalo a musíme urobiť zákrok pre dobro lietania, aby sme nepokazili vydarený deň a nariaďujem všetkým cez vysielačku pristátie o 1920 a zákaz ďalších štartov. Verím, že to bolo pre niekotrých kruté, ale IFR sa na stretnutí nelieta. Všetci popristávali, v éteri nastalo ticho. Vtedy som si vydýchol, bol to fajn ukončený deň. Založil sa oheň a v dobrej pohode posedením pri pive sa diskutovalo v malých skupinkách. Keď som v noci odchádzal z letiska, mal som dobrý pocit, že sa vydaril deň a prial som si aby sa v sobotu zlepšilo počasie, aby vyšlo aj slnko na celý deň, veď úspechom takejto akcie je dobré počasie. Ráno bolo na letisku 15 uľtraľahkých lietadiel a 7 motorových rogál zahalených v prízemnej hmle. Toto veštilo dobré počasie. Začala sa súťaž v rýchlostnom lietaní okolo pilónov. Lietalo sa na päť okruhov okolo pilónov vzdialených od seba tisíc metrov vo výške 50 - 100 metrov. Tu sa predvádzali ultraľahké lietadlá a bolo vidieť, že ROTAXY nikto nešetrí. Súťažiaci predvádzali krásne zátačky a vyrovnanie do smeru k opačnému bodu. Potom sme mali možnosť vidieť výstavu. Na prechádzke medzi ultraľahkými lietadlami najviac zaujala KOALA firmy EVEKTOR Kunovice a COMPACT firmy AEROSPOL s.r.o Prievidza, ktorých hlavných konštruktérom je p. Ing. Marián Mečiar, ktorý rozdával dobrým slovom informácie o lietadlách. Keď ste sa zastavili pri ultraľahkom lietadle AVD—1, tak Ing. Vojtech Mrkva Vám podal informácie o GPS a vysielačkách. V hángári Podtatranského klubu ULL vystavovali olej WD 40, ktorý vyšiel z výskumu NASA, ďalej firma ELVILA Martin p. František Lacika vystavoval motory ROTAX. O uľtraľahké lietadlo SKYBOY, ktorý je výrobkom firmy INTERPLANE s.r.o. Zbraslavice, ktorý bol postavený ako stavebnica v Ružomber-ku, bol tiež veľký záujem. Na uvádzanom lietadle robil propagačné lety pilot Ing. Rydlo Marián z firmy EVEKTOR Kunovice. Okolo stojacich lietadiel určite v pamäti utkvel vymaľovaný FOX 912 Ing. Vladimíra Hrabca, a pekne urobený MOBY DICK Juraja Kočana z Popradu. Bolo tu 15 liediel, tak bolo čo pozerať. Športová komisia vyhodnotila a bodové zhodnotenie bolo nasledovné: V prvom riadku je umiestnený za skupinu ULLt, v druhom za skupinu ULLa 1. Stankievič Vladimír Ing. Kučera Jozef- SLUKA 2. Topfer Walter Ing. Mrkva Vojtech-AVD - 1 3. Ing. Hušek Vladimír Ťapuška Miroslav - COMPACT 4. Prachar Jozef Turan Marián - SKYBOY Potlesk, stisky rúk a ceny z rúk od Alberta Turana. Ukázalo sa, že kombinácia súťaže v presnosti pristátia a rýchlostnom preteku, je veľmi nevďačná pri hodnotení poradia súťažiacich. Súťaže samozrejme mali priateľský charakter, teda zniesli vyhodnotenie poradia súťažiacich. Preteky by sa nemohli uskutočniť, keby nebolo sponzorov (gen. riaditeľ Lipt. liečebných kúpeľov a.s. MUDr. Miroslav Mayer, ELVILA - Lacika František Martin, HPV - Ing. Hušek Vladimír, SCP a.s. Ružomberok, SEVAK Ružomberok, UZVJS - Ružomberok, Mesto Ružomberok) Vďaka nim bolo možné preplatiť 20 litrov pohonných hmôt na športovo-súťažné lietanie. A potom, potom si všetci sadli ku gulášu, priateľsky si posedeli, vymieňali skúsenosti vo všetkom čo súvisí s amatérskym lietaním. Hovorilo sa aj o ďalšom smerovaní športového lietania. Stretnutie bolo krásne. Verím, že zanechalo hlboký dojem v členoch našich aeroklubov, členov Leteckej amatérskej asociácie SR, aj na členov Leteckej Asociácie SR. Ďalšie stretnutie bude AIR - CROSS v roku 1998, na ktorý vás Podtatranský klub ULL Ružomberok už dnes pozýva. (autor je predsedom Podtaranského klubu ULL Ružomberok)

Predchádzajúci článok
Nasledujúci článok