Tropické cyklóny

Pavol Beránek, SHMÚ Bratislava

Medzi procesmi v nízkych zemepisných šírkach majú veľký význam tropické cyklóny, ktoré v týchto oblastiach vznikajú. Od mimotropických cyklónov sa odlišujú malými rozmermi, veľmi nízkym tlakom vzduchu v ich strede a veľkými rýchlosťami vetra. Ich priemer neprevyšuje niekoľko stoviek kilometrov. Horizontálne gradienty tlaku vzduchu a rýchlosti vetra sú v nich však oveľa väčšie ako v silne rozvinutých cyklónoch miernych zemepisných šírok. Rôzne sú aj podmienky ich vzniku. Tropické cyklóny vznikajú v pásme tíšin nad oceánmi, prevažne medzi 5. a 20. stupňom severnej i južnej zemepisnej šírky. Premiestňujú sa pozdĺž prízemných izobár od východu na západ. Na severnej pologuli, nad Tichým oceánom prichádzajú tropické cyklóny pozdĺž pasátov k juhovýchodným brehom Ázie. V závislosti od štruktúry poľa prúdenia vzduchu sa pohybujú smerom k japonským ostrovom alebo na juhovýchode Ázie vstupujú na pevninu. Tu sa vypĺňajú a zanikajú. Približne pri juhovýchodných brehoch Ázie vzniká ročne viac než 20 tajfúnov. Nad Atlantickým oceánom sa tropické cyklóny tiež premiestňujú pozdĺž pasátov. Po dosiahnutí Mexického zálivu a Floridy sa stáčajú na sever a pri ďalšom pohybe nad oceánom sa postupne vypĺňajú. Ak sa však dostanú do oblasti veľkých teplotných rozdielov stredných zemepisných šírok, tropické cyklóny sa opäť prehlbujú a menia sa na obyčajné cyklóny s dobre vyjadrenou teplotnou asymetriou. Tropické cyklóny sa často pozorujú nad moriami Prednej a Zadnej Indie, pri tichooceánskom pobreží Číny a Japonska. Vyskytujú sa aj na ruskom Ďalekom východe a na atlantickom pobreží Severnej Ameriky. Na južnej pologuli vznikajú tropické cyklóny v rovníkovom pásme Indického a Tichého oceána. Nad južnou časťou Atlantického oceána sa nevyskytujú. Tropické cyklóny majú analogický systém cirkulácie vzduchu ako cyklóny miernych zemepisných šírok: na severnej pologuli proti smeru chodu hodinových ručičiek a na južnej pologuli opačne.

Predchádzajúci článok
Nasledujúci článok