Vážení priatelia,
práve ste otvorili nový časopis, ktorý bude postupne zameraný na všetko, čo lieta. Neviem ako vy, ale ja osobne sa domnievam, že by bolo dobré, keby taký časopis na Slovensku vychádzal. Časopis, ktorý by si radi prečítali všetci tí závislí na adrenalíne, ktorí nevedia odolať túžbe vzlietnuť, či už na padáku, rogale, ultralajte, vetroni, balóne... Ale aj tí, ktorí sú len obdivovateľmi ich výkonov. Všetkých tých by sme chceli v časopise osloviť. Keď som sa obrátil na niektorých ľudí, či by nechceli do takého časopisu prispieť, stretol som sa s nečakanou odozvou, výsledok vidíte sami, ani sa do tohto čísla nezmestili všetky príspevky, ktoré mi poslali. Chcem zdôrazniť, že bez nároku na honorár. Všetkým vám za to ďakujem. Náš koníček, ako dobre vieme, je náročný. A časopis si takisto čosi žiada. Na tomto mieste by som sa rád poďakoval sponzorom, ktorí vznik tohto čísla podporili finančne, ale aj iným, ktorí ma podporili a povzbudili. Pre začiatok som sa rozhodol vydávať časopis dvojmesačne. Či periódu zahustíme a či celkový vzhľad bude smerovať k designu Gleitschirmu, závisí od toho, aký záujem o časopis bude. Číslo, ktoré držíte v ruke, je experimentálne. Delenie do rubrík, v ktorých by čitateľ vždy našiel to, čo hľadá, nie je ukončené. Chýba napríklad prezentácia klubov, rozhovor... Priatelia, posúďte sami, a vyslovte svoj názor. Napíšte! Iste máte o čom. Či už o našom spoločnom časopise, alebo priamo príspevok o vašich príjemných či vzrušujúcich zážitkoch z letov do ďalšieho čísla. Privítam každý dobrý nápad.
V poslednom čase pribúda ľudí, ktorí papier neuznávajú a len sa prehrabávajú internetom. Pôvodne som aj ja zamýšľal vydávať časopis len na internete. Bolo by to podstatne jednoduchšie. Uváženie kvality našich telefónnych liniek a počtu ľudí, ktorí majú na internet prístup, však jednoznačne rozhodlo v prospech klasickej papierovej formy. Na internete si samozrejme budete môcť pozrieť niektoré vybrané články z časopisu a mnoho iných zaujímavostí. Postupne napríklad zbieram slová do slangového leteckého slovníka. Vzhľadom na prostredie, v ktorom sa pohybujem, v ňom zatiaľ dominuje paragliding. Uvítam však novinky z ktorejkoľvek oblasti lietania. Na stretnutie na stránkach ďalšieho čísla a vo vzduchu s vami sa teší
Matúš Škvarka
Nasledujúci článok