Pecková

Prístup na štart autom až na štart
Prevýšenie 280 m
Smer štartu západ - severovýchod
Poznámka ideálny je severozápad, cesta autom z pristávačky na štart trvá cca 5 minút

rozľahlá štartovačka

pohľad z cesty cez pristávačku na štart