Cenník tandemového lietania

Zlet z kopca (za bezvetria, bez termiky)
1500 Sk
Termický alebo svahový let cca. 15 min.
2000 Sk
Prelet - odlet za hranicu 10 km od štartu
4000 Sk

V cene je zahrnutá výbava, inštruktáž, let.
V cene nie je zahrnutá doprava na kopec, na miesto určenia a doprava z preletu.