Rozhovor s úradujúcim prezidentom Leteckej amatérskej asociácie SR

Marián Turan má 46 rokov a narodil sa v Ružomberku, kde žije dodnes. Súkromne podniká, opravuje výťahy a robí ich revízie. Venuje sa lietaniu na závesných klzákoch, na motorových závesných klzákoch, na motorizovanom vetroni Vivat. Na vojne sa s otcom dostali k rogalu Mike Harker. Pomerali ho a postavili. Prvé rogalo malo plachtu z padáka a nelietalo. Druhé rogalo malo igelitovú plachtu polepenú s páskou, lietalo veľmi dobre, ale dnes by sa naň nezavesil. Potom postavili ešte niekoľko rogál, ktoré krásne lietali, no nakoniec prešiel na motorové rogalo, na ktorom lieta dodnes.

Pred pár mesiacmi ste prevzali funkciu prezidenta LAA.

Prezidentom LAA som sa stal z funkcie viceprezidenta, keď z funkcie odstúpil Ing. Švantner a požiadal ma, aby som prevzal funkciu prezidenta do ďalších volieb. Aby som udržal Leteckú amatérsku asociáciu, nakoľko vznikol nový letecký zákon, začali sme s riadiacim letovej prevádzky pánom Kollárom vybavovať nové poverenie.

Prečo sa vzdal pán Švantner funkcie prezidenta LAA?

Neviem si to celkom vysvetliť, ale určite sú v tom aj finančné záležitosti, nakoľko pán Švantner vybavil pre LAA veľké množstvo peňazí pre uskutočnenie majstrovstiev Európy závesných klzákov. A keďže pravdepodobne nedošlo k dohode o konečnom vyúčtovaní majstrovstiev Európy, organizácia, ktorá ich zabezpečovala, nevrátila patričné finančné prostriedky na účet LAA. Myslím si, že pán Švantner odstúpil, pretože ho sklamali niektorí ľudia.

Uspeli ste v riešení návratu peňazí vy?

Peniaze sa už vrátiť nedajú. Boli oficiálne zúčtované. Občianske združenie v Podbrezovej, ktoré bolo vytvorené špeciálne pre zorganizovanie majstrovstiev Európy, nám poskytlo výpisy z peňažného denníka aj z účtovníctva.

LAA SR dostala nedávno poverenie na správu padákov, motorových padákov, rogál a motorových rogál. Čo to obnášalo získať ho?

Na poverení, ktoré LAA SR získala 31. 8 1999 sme začali pracovať od novembra 1998. Minimálne raz do mesiaca sme chodili na jednania s Leteckým úradom. S vydaným poverením nie sme spokojní, nebolo vydané v plnom rozsahu, ale akceptujeme rozhodnutie Leteckého úradu, ktorý má na to právo a vydal ho v zmysle leteckého zákona. Nevýhoda rozsahu poverenia je v tom, že určitá časť členov musela prejsť pod novú organizáciu SFUL, ktorá na rozdiel od LAA nemá žiadne skúsenosti s fungovaním kancelárie. Znížilo sa členstvo v asociácii, čo má z ekonomického hľadiska za následok zvýšenie poplatkov. Keby bola jedna veľká organizácia, poplatky by sa nemuseli zvyšovať a všetko by pre leteckú obec bolo lacnejšie.

Platnosť poverenia je časovo obmedzená. Čo musí LAA vykonať, aby si ho udržala?

Poverenie, ktoré LAA dostala, je na dobu určitú a platí do 30. septembra 2000. Do 31. marca však LAA musí Leteckému úradu predložiť na schválenie mnoho osnov a smerníc, čo je množstvo práce pre predsedov jednotlivých zväzov a hlavného technika. Keď nám tieto smernice schvália, a je ich veľa, tak verím, že LAA bude naďalej vykonávať služby pre všetok lietajúci personál Slovenskej Republiky.

Odkiaľ ste prevzali smernice?

Smernice v podstate už existovali za federácie. Jednotliví predsedovia zväzov a nimi poverení ľudia ich len upravovali.

Čo sa teraz v praxi môže stať pilotovi, ktorý nebude mať pilotný preukaz?

V bode 5 poverenia LAA je obsiahnuté vykonávanie dozoru nad činnosťou posádok vybraných lietajúcich športových zariadení. To znamená, že budú poverené osoby LAA SR, mená ktorých budú postúpené Leteckému úradu, a tie budú kontrolovať, či členovia alebo aj nečlenovia, ktorí lietajú na lietajúcich športových zariadeniach vybranej kategórie, spĺňajú podmienky pre toto lietanie. Keď ich spĺňať nebudú, budú toto oznamovať Leteckému úradu a ten bude postupovať v zmysle zákona, s možnosťou postihovať ich v zmysle trestného zákonníka.

Budú títo poverení ľudia niekým platení?

Momentálne platení nebudú. Budú to vykonávať v rámci svojich zväzov aktivisticky.

Máte predstavu, ako toto môže v praxi fungovať, keď ťažko možno predpokladať, že by kamarát na kamaráta na kopci bonzoval?

Bonzovať nemusí, ale ak jeden človek môže spĺňať podmienky pre lietanie a máme tu právny štát, tak si myslím, že by mal dotyčného kamaráta upozorniť, aby si veci dal čo najskôr do poriadku a nerobil zlé meno ostatným.

Je perspektíva, že LAA dostane štátnu dotáciu?

Momentálne perspektíva nie je žiadna, pretože v poverení Letecký úrad zakotvil, že nemáme nárok na finančné prostriedky.

Znamená to, že asociácia sa ani nesmie uchádzať o pridelenie dotácií od štátnych orgánov?

V poverení sa o tom nehovorí. Snažíme sa a žiadame ministerstvá, aby podporili športy, ktoré prevádzkuje LAA a aby mohli naši ľudia chodiť aj na zahraničné súťaže. Je pripravená zmluva so Slovenským národným aeroklubom o poplatku FAI, kde pôjde o približne 30000 korún, ktoré budeme musieť uhradiť. Zatiaľ nevieme ako, pokúsime sa získať nejakú reklamu alebo sponzorský dar. V krajnom prípade to pôjde z členského.

Čo obsahuje spomínaný poplatok do FAI?

Je to rozhodnutie Slovenského národného aeroklubu, ktorý dostal od FAI zaplatiť poplatok 4730 švajčiarskych frankov. SNA rozdelil tento poplatok medzi LAA, SFUL, balónové lietanie a zväz modelárov podľa toho, koľko kto má disciplín, čiže pre LAA dve športové disciplíny, teda dvakrát 526 frankov, čo je približne 30000 korún.

Čo za to asociácia má?

Je pravidlo, že jednu republiku nemôže vo FAI zastupovať viacero organizácií. Preto aj Leteckú amatérsku asociáciu zastupuje SNA, ktorý dostáva štátnu dotáciu a nás mrzí, že to pýta od nás, ktorí štátnu dotáciu nedostávame.

Z čoho teda bude asociácia v roku 2000 žiť?

Zatiaľ len z členského. O ďalšie prostriedky žiadame štát aj firmy.

Očakávate prílev nových členov, keď sa všetko stalo právne relevantným?

Nepredpokladám veľký nárast. Budem rád, ak sa udrží súčasný stav. A miesto tých, ktorí odišli do iných organizácií, budem vykonávať prácu tak, aby piloti, ktorí lietajú načierno na motorových rogalách, prišli do našej organizácie a zlegalizovali si papiere.

Myslíte si, že je možnosť, že Letecký úrad poverenie po jeho uplynutí asociácii nepredĺži? Čo potom?

Myslím si, že keď predložíme všetky doklady a Letecký úrad nám ich spripomienkuje a schváli, LAA bude bežať ďalej.

Aká je budúcnosť kancelárie LAA? Bude existovať aj naďalej?

Kancelária bude bežať ďalej. Ak by padla kancelária, padne všetko, lebo by vznikol chaos. Budem robiť všetko preto, aby kancelária fungovala. LAA začala vydávať informačný bulletin.

Veríte, že sa z neho postupom času stane časopis, povedzme na úrovni Pilota?

V roku 2000 to nepredpokladám, ale ak sa situácia ustáli a všetko pôjde podľa zákona, bude tu také množstvo pilotov, že sa začne vydávať aj časopis podobný ako v Čechách. Chcem sa v mene asociácie ospravedlniť všetkým členom za chyby, ktoré sa v prvých dvoch vydaniach bulletinu vyskytli. Je to veľa práce, ktorú všetci robíme dobrovoľne.

Všetko, čo ste zatiaľ pre pilotov na Slovensku urobili, ste robili podľa všetkého zadarmo. Baví vás to ešte?

Robím to zadarmo a zatiaľ ma to baví. Chcem to robiť pre všetkých pilotov na Slovensku, aby každý, kto má veci v poriadku, mohol bez obáv lietať.

Predchádzajúci článok
Nasledujúci článok