Vážení čitatelia!

Konečne ste sa dočkali už definitívne posledného vydania časopisu, ktorý mal vychádzať dvojmesačne a volal sa Adrenalín. Stalo sa to, čo sme už v minulom príhovore naznačili. Pokus vydávať na Slovensku časopis so zameraním na amatérske bezmotorové lietanie v našom podaní zlyhal. Prenechávame teda voľné pole časopisu Paragliding a iným časopisom, ktoré sa možno v krátkom čase objavia aj na Slovensku. Úplne sa však neodmlčíme. Ak sa nepodarilo zabezpečiť rentabilitu dvojmesačníku, môže sa podariť ročenke. Na koniec roka chystáme prvé experimentálne vydanie ročenky s pracovným názvom Adrenalín 2000. Viac informácií o jej príprave sa dočítate na stránke www.flyup.sk, ktorej jednotlivé časti sú postupne uvádzané do stavu funkčnosti. Podtitul adrenalín sa v dohľadnom čase tiež dostane na rad. Treba sa len z času na čas pozrieť. Zatiaľ prezradíme, že ak náš plán vyjde, všetky uverejnené články budú honorované. Nebojte sa preto poslať akýkoľvek článok, reportáž, alebo rozhovor, o ktorom si myslíte, že bude ostatných zaujímať. Na záver chceme poďakovať vám všetkým, ktorí ste počas tých troch rokov do časopisu prispievali a umožnili mu tak vychádzať. Dovidenia vo vzduchu a možno aj v Adrenalíne 2000!

Nasledujúci článok